Autorské právo a šíření vědeckých výsledků

Termín konání 11. 4. 2017

Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9 Brno

Více informací naleznete zde: www.ctt.muni.cz/cs/novinky-a-akce/autorske-pravo-bude-tematem-workshopu-na-pedagogicke-fakulte