Brno International Week 2017

 Více informací naleznete zde: biw.fbm.vutbr.cz/