Den národních výzkumných infrastruktur

Cílem konference je podnítit ke společné diskusi výzkumné infrastruktury, dotační agentury a relevantní hráče z různých oblastí vědy a výzkumu. 

Termín konání: 2. 11. 2017

Místo konání: Masarykova univerzita, CEITEC, kampus Bohunice, pavilon A35, Brno

Více informací naleznete zde: www.vyzkumne-infrastruktury.cz/en/events/dnvi-2017/