Transfer technologií v podmínkách ČR

Místo konání: Hotel International Brno, Husova 16.

Termín konání: 4.-5. 11. 2013

Více informací: http://www.ctt.muni.cz/cs/novinky-a-akce/1-narodni-konference-se-zameri-na-transfer-technologii-v-podminkach-cr