O projektu

Projekt INOINFRA je zaměřen na vytvoření podmínek pro navýšení finančních zdrojů z komercializace poznatků vzniklých na univerzitě, z licencí poskytnutých podnikatelské sféře a z nově založených spin-off firem. Projekt ve svých důsledcích přispěje rovněž k rozšíření vědecko-výzkumné spolupráce s průmyslovými partnery s významným motivačním aspektem pro akademické pracovníky a k přenášení poznatků potřebných pro těsnější a efektivnější spolupráci univerzity s průmyslem.

Projekt je určen pro přípravu budoucích manažerů vědy a manažerů přenosu poznatků na VUT, a dále pro výkonné pracovníky inovačních projektů rekrutované převážně z pracovníků VaV. Krátké zaškolení je připraveno pro ředitele ústavů, spoluzodpovědné za komerční činnosti. Účelem projektu je připravit klíčové spolupracovníky děkanů, kteří budou schopni získat informace nezbytné pro zvýšení podílu komerčních projektů VaV. Vzdělávání bude vycházet z nejnovějších evropských konceptů a zkušeností, a bude realizováno špičkovými českými i zahraničními odborníky. Výstupem projektu budou i zpracované metodiky v oblastech, kterým se v ČR nevěnovala dostatečná pozornost.

 

inoinfra v bodech

  • Projekt INOINFRA byl připraven pro podporu přípravy inovační infrastruktury a komercializace výsledků vědy a výzkumu na vysokých školách.
  • V rámci operačního programu OPVK 2.3. INOINFRA nabízí účastníkům komplexní vzdělávací program s moduly, které jsou sestavené na základě dlouholetých zkušeností a znalostí akademického a podnikatelského prostředí.
  • Směřuje k vytvoření podmínek pro navýšení finančních zdrojů z komercializace poznatků vzniklých na univerzitě, z licencí poskytnutých podnikatelské sféře a z nově založených spin-off firem.
  • Projekt ve svých důsledcích přispěje rovněž k rozšíření vědecko-výzkumné spolupráce s průmyslovými partnery s významným motivačním aspektem pro akademické pracovníky a k přenášení poznatků potřebných pro těsnější a efektivnější spolupráci univerzity s průmyslem.