Příprava inovační infrastruktury na univerzitách

25. Červen 2012 od 13:00

Michael B. Horn
Michael B. Horn
detail detail

Příprava inovační infrastruktury na univerzitách


Transfer technologií mezi vědeckou a průmyslovou sférou na regionální úrovni

24. Duben 2012 od 10:00

Konference
detail detail

kurz SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT

18. Říjen 2011 od 9:00

Andrej Kopčaj
Ing.
Andrej Kopčaj
CSc.
detail detail

KURZ SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT

Lektor Ing. Andrej Kopčaj, CSc.


kurz ZAKLÁDÁME FIRMU

13. Říjen 2011 od 9:00

Vojtěch Koráb
Prof. Ing.
Vojtěch Koráb
Dr., MBA
detail detail

POZOR!!! KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA - PROSÍM JIŽ SE NEPŘIHLAŠUJTE !!!

 

2-denní interaktivní kurz "ZAKLÁDÁME FIRMU" ve dnech 13. - 14. 10. 2011


Kurz „Global Marketplace, simulační podnikatelská hra."

8. Září 2011 od 9:00

Vladimír Chalupský
Doc. Ing.
Vladimír Chalupský
CSc., MBA
detail detail

Marketplace je komplexní interaktivní vzdělávací program, zaměřený na objasnění a trénink souvislostí v řízení výzkumných projektů a jejich vazeb na marketingovou strategii firem.

 


Technology Foresight

12. Květen 2011 od 9:00

Ing. Ján Strelecký, CSc.; Ing. Ladislav Kováč; Ing. Lucia Dávidová
Ing. Ján Strelecký, CSc.; Ing. Ladislav Kováč; Ing. Lucia Dávidová
detail detail

Tento 2-denni (12.-13.5.2011) kurz Vás seznámí s metodikou Technology Foresight, která umožňuje:


• nahlédnutí do co možná nejvzdálenější budoucnosti v oblasti technologií
• rozlišení skutečného potenciálu technologií od zdánlivého
• zvážení alternativ a poskytnutí vstupních údajů pro rozhodovací procesy v oblasti plánování vědy a techniky


Metodický a programový nástroj podpory inovačních činností TRIZ

2. Březen 2011 od 9:00

Bohuslav Bušov
doc. Ing.
Bohuslav Bušov
CSc.
detail detail

Program kurzu

 

Data, informace, znalosti, invence, inovace, systémovost i tvořivost, týmovost.

 

1. CO a PROČ inovovat (komponenty, struktura, funkce, parametry, diagnóza,
náklady, problémy, správná (?) a správně (?) formulovaná inovační zadání). Příklady.

2. JAK inovovat (rozpory v zadání a postupy k jejich řešení, konflikty látek
a vzory jejich řešení, technické funkce a principy jejich uskutečnění, zákonitosti
zdokonalováni techniky – vše abstrahováno z patentovaného stavu techniky). Příklady.

3. Počítačová podpora čeho? Systémového přístupu ve fázi analýzy. Tvorby variant řešení ve fázi syntézy. Sběru informací z patentovaného stavu techniky před i po projektu. Studia aktivit konkurence. Příklady.

 

 


Finanční aspekty inovačních projektů – metody hodnocení návratnosti

5. Leden 2011 od 9:30

Martina Rašticová
PhDr.
Martina Rašticová
PhD.
detail detail

Program kurzu:

 • Zásady účinné komunikace
 • Chyby a fauly v poznávání a komunikaci
 • s druhými
 • Tvořivost v týmové práci, jak ji facilitovat a využít
 • Mužský a ženský prvek ve vedení lidí
 • Verbální komunikace ve výzkumu, čeština - jazyk moderního výzkumníka (český termín vs cizojazyčný ekvivalent)
 • Nácvik prezentačních a komunikačních dovedností, efektivního vyjednávání, aktivního naslouchání a poskytování zpětné vazby

 


10 Great Ideas for Marketing Innovations

9. Listopad 2010 od 9:00

Judith Lydia Mercure
Judith Lydia Mercure
detail detail

Úvodem

Srdečně Vás zveme na odborný workshop, který je zaměřen na problematiku Marketing inovací. Workshop je určen primárně pro zaměstnance znalostní organizace, kteří se zabývají výzkumem a obchodem a kteří spolupracují s průmyslem na komercializaci výsledků výzkumu.

Workshop proběhne v anglickém jazyce.


INTERAKTIVNÍ KURZ Vzdělanost, výzkum a inovace – nové přístupy

27. Říjen 2010 od 13:15

Vojtěch Koráb
prof. Ing.
Vojtěch Koráb
Dr., MBA
detail detail

KURZ BUDE ZAMĚŘEN NA:

 • vzdělanost společnosti
 • základní a aplikovaný výzkum
 • inovace jako zdroj konkurenceschopnosti, „Triple helix“
 • jednotlivé etapy inovačního procesu
 • úloha každého z partnerů VÝZKUM–PRŮMYSL–VLÁDA

Účastník kurzu získá nový pohled na postavení vzdělání, znalosti a výzkumu pro rozvoj společnosti a regionu. Kurz bude realizován formou interaktivní přednášky použitím moderních multimediálních nástrojů. V rámci kurzu bude uskutečněna prohlídka nové výukové laboratoře Fakulty podnikatelské.