Finanční aspekty inovačních projektů – metody hodnocení návratnosti

5. Leden 2011 od 9:30

Martina Rašticová
PhDr.
Martina Rašticová
PhD.

Registrace9:00
Předpokládaný konec13:30

Místo konání

místnost č. 631
Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno


poslat dotaz

Program kurzu:

  • Zásady účinné komunikace
  • Chyby a fauly v poznávání a komunikaci
  • s druhými
  • Tvořivost v týmové práci, jak ji facilitovat a využít
  • Mužský a ženský prvek ve vedení lidí
  • Verbální komunikace ve výzkumu, čeština - jazyk moderního výzkumníka (český termín vs cizojazyčný ekvivalent)
  • Nácvik prezentačních a komunikačních dovedností, efektivního vyjednávání, aktivního naslouchání a poskytování zpětné vazby

 

Cílem kurzu je seznámit frekventanty se základními technikami sebepoznání, tvořivosti a komunikace a s metodami, které umožní efektivní využití lidských zdrojů především v oblasti týmové spolupráce.