INTERAKTIVNÍ KURZ Vzdělanost, výzkum a inovace – nové přístupy

27. Říjen 2010 od 13:15

Vojtěch Koráb
prof. Ing.
Vojtěch Koráb
Dr., MBA

Registrace13:00
Předpokládaný konec17:15

Místo konání

interaktivní učebna 288
Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno


poslat dotaz

KURZ BUDE ZAMĚŘEN NA:

  • vzdělanost společnosti
  • základní a aplikovaný výzkum
  • inovace jako zdroj konkurenceschopnosti, „Triple helix“
  • jednotlivé etapy inovačního procesu
  • úloha každého z partnerů VÝZKUM–PRŮMYSL–VLÁDA

Účastník kurzu získá nový pohled na postavení vzdělání, znalosti a výzkumu pro rozvoj společnosti a regionu. Kurz bude realizován formou interaktivní přednášky použitím moderních multimediálních nástrojů. V rámci kurzu bude uskutečněna prohlídka nové výukové laboratoře Fakulty podnikatelské.

profil lektora

Prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA je zaměstnancem Ústavu manage-mentu, Fakulty podnikatelské VUT v Brně.  Je garantem předmětů Znalostní management, Drobné podnikání, Založení a řízení podniku, Management 1, 2.  Má bohaté zkušenosti v rámci studijních programů MBA ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii. Je členem v několika tuzem-ských a zahraničních odborných radách,  jako jsou Evropská rada pro kom-parativní ekonomické studie, Evropská rada pro drobné podnikání (ECSB) a Britská rada (British Know-how fund).  Publikoval desítky odborných a vědeckých článků a je autorem 6 knižních publikací.  Byl řešitelem Prioritní osy I. Hospodářství Strategie rozvoje Jihomoravského kraje. Prioritní okruhy: věda, výzkum, inovace a průmysl, služby.