Kurz „Global Marketplace, simulační podnikatelská hra."

8. Září 2011 od 9:00

Vladimír Chalupský
Doc. Ing.
Vladimír Chalupský
CSc., MBA

Registrace8:30 - 9:00
Předpokládaný konec16:00

Místo konání

FP VUT učebna č. 158
Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno


poslat dotaz

Marketplace je komplexní interaktivní vzdělávací program, zaměřený na objasnění a trénink souvislostí v řízení výzkumných projektů a jejich vazeb na marketingovou strategii firem.

 

Lektor: Doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Datum a čas konání: 8. - 9. 9. + 15. 9.-16. 9. 2011 (4-denní kurz); vždy od 9:00 hod. /registrace v 8:30 hod./ předpokládaný konec 16:00 hod.

Místo konání: přednášková místnost P158, Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

 

Účastí na tomto programu:
-       získáte poznatky o vazbách mezi vývojem a mezi ostatními prvky managementu (marketing, obchodní činnosti, personální rozvoj),
-       procvičíte si své schopnosti leadershipu, kreativity, týmové práce a inovativního přístupu,
-       zdokonalíte si rozhodovací schopnosti při rozhodování v časovém tlaku a za nedostatku (přebytku) informací,
-       zdokonalíte se ve způsobech formulování cílů s důrazem na měřitelnost jejich výsledků,
-       prověříte svou flexibilitu při rozhodování,
-       procvičíte si rozpracování firemních strategií do konkrétních úkolů a projektů,
-       dokonale porozumíte vztahům mezi marketingovým řízením a ostatními funkčními oblastmi organizace,
-       zažijete vzrušující chvíle při formulaci a realizaci svých strategií v ostrém konkurenčním prostředí.

Podrobnější  informace o náplni kurzu: http://www.marketplace-simulation.com/

 

Kurz  je zaměřen  zejména na rozvoj systémového a strategického marketingového myšlení, řízení inovací, týmovou práci a schopnost flexibilně identifikovat a vyhodnotit podstatné informace. Součástí simulace jsou  také témata z oblastí analýzy zákaznických potřeb, leadershipu, managementu a prezentačních a vyjednávací dovedností.  Kurz je podporován pomocí počítačové simulace. V rámci simulace je využíváno týmové práce. Na úvod jsou vytvořeny 3 - 5 členné týmy. Každý tým představuje management nově vzniklé firmy.

 

 

   
   
   
   

 

 

 

Doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA – je specialistou na audit manažerských vzdělávacích programů a institucí, externím examinátorem Sheffield Hallam University z Velké Británie, dlouholetým lektorem Českého institutu pro marketing (CIMA), validovaným lektorem mezinárodního manažerského studia Master of Business Administration (MBA) v modulech Strategic Marketing Management, Business Policy and Strategic Marketing a International Consultancy Project a garant studia MBA na Brno Business School Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Je odpovědným garantem marketingových předmětů na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Problematiku strategického marketingu přednáší také na Vysoké škole ekonomické v Praze. Praxe v oblasti marketingového poradenství, zejména v provádění marketingového auditu a analýz spokojenosti zákazníku. Řešitel a spoluřešitel řady mezinárodních grantů v oblasti marketingu.

 

ÚČAST NA KURZU JE BEZPLATNÁ. Přihlásit na kurz se můžete do 6. 9. 2011 přes webové stránky projektu www.inoinfra.cz nebo vyplněním přihlášky.