kurz SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT

18. Říjen 2011 od 9:00

Andrej Kopčaj
Ing.
Andrej Kopčaj
CSc.

Registrace8:30
Předpokládaný konec16:30

Místo konání

přednášková místnost E110, Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno


archiv dokumentů poslat dotaz

KURZ SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT

Lektor Ing. Andrej Kopčaj, CSc.

Realizační tým projektu INOINFRA srdečně zve všechny zájemce
z řad studentů a akademických pracovníků na

kurz SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT

1- denní kurz 18. 10. 2011, 9:00 - 16:30
Lektor Ing. Andrej Kopčaj, CSc.

 

TÉMATA KURZU:
• 1. Stanovení principů úspěchu a jejich vztah
• 2. Vyjasnění pojmu bohatství
• 3. Definování potenciálu úspěšnosti
• 4. Změření potenciálu úspěšnosti, včetně sociálního
a znalostního kapitálu
• 5. Vyjasnění dynamiky energetizačních strategií
• 6. Definování kritických oblastí rozvoje
• 7. Praktické aspekty kultivace sociálního kapitálu
• 8. Manex – cesta k excelenci

HLAVNÍ ZNALOSTI, KTERÉ SI ÚČASTNÍK ZE SEMINÁŘE ODNESE:
• Jak funguje firma jako sociální systém
• Diagnóza potenciálu úspěšnosti
• Kultivace sociálního kapitálu

Ing. Andrej Kopčaj, CSc. stojí v čele společnosti SILMA´90 s jedinečným
know-how na měření sociálního potenciálu. Po absolvování Hutnické
fakulty VŠB v Ostravě (1967) nastoupil do VŽKG a po působení v řadě
technických profesí se stal nejprve investičním a následně výrobním ředitelem
celého koncernu. Mezitím dokončil postgraduální studium na VUT
v Brně (1969), později aspiranturu na VŠB v Ostravě na stejné téma – matematické
optimalizační metody v řízení. V období let 1989–1991 pracoval
ve funkci výrobního náměstka ve společnosti VÍTKOVICE. Po návratu z kurzu
pořádaném York University v kanadském Torontu (zde získal hlavní cenu
nejlepšího absolventa), založil manažerský vzdělávací tým (1991). Následně
přešel do soukromé sféry a založil společnost KOPČAJ-SILMA´90
zaměřenou na poradenství v oblasti strategického řízení, restrukturalizace
firem, strategie rozvoje podnikové kultury, kultivace a řízení lidských zdrojů.
Zároveň působil jako vedoucí katedry managementu na ekonomické fakultě
VŠB-TU v Ostravě. Své bohaté zkušenosti z transformačních procesů přednáší
v českých i mezinárodních kurzech a publikuje v odborných časopisech.
Využívá při tom bohaté zkušenosti z vlastní manažerské praxe. Společnost
KOPČAJ-SILMA´90 se stala zakládajícím členem konsorcia SILMA
GROUP, které úspěšně působí v průmyslu, stavebnictví, v nemocnicích i ve
státní správě v České i Slovenské republice.

Publikace: Košatění bohatství (1997), Řízení proudu změn (1999), Spirálový management
(2007).

http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kop%C4%8Daj