kurz ZAKLÁDÁME FIRMU

13. Říjen 2011 od 9:00

Vojtěch Koráb
Prof. Ing.
Vojtěch Koráb
Dr., MBA

Registrace8:30
Předpokládaný konec16:00

Místo konání

V laboratoři P263 Fakulty podnikatelské VUT v Brně
Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00, Brno.


archiv dokumentů poslat dotaz

POZOR!!! KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA - PROSÍM JIŽ SE NEPŘIHLAŠUJTE !!!

 

2-denní interaktivní kurz "ZAKLÁDÁME FIRMU" ve dnech 13. - 14. 10. 2011

POZOR!!! KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA - PROSÍM JIŽ SE NEPŘIHLAŠUJTE !!!

 

CÍLEM KURZU JE PODAT ÚČASTNÍKŮM NEJEN ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ ZNALOSTI NUTNÉ
K ZALOŽENÍ VLASTNÍ MALÉ FIRMY, ALE I PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ K TOMU, ABY
BYLI SCHOPNÍ TUTO FIRMU ZALOŽIT, ALE I DÁLE ŘÍDIT.


Posluchači obdrží základní tři balíčky informací potřebné k tomu, aby firmu založili.
• Balíček I. Posluchači vypracují studii proveditelnosti vlastní firmy. Zde budou hodnotit sama sebe, posuzovat
nápady budoucích výrobků, či služeb, hledat místa na trhu a konkurenční výhodu svých budoucích
výrobků či služeb a budou navrhovat budoucí zakladatelský rozpočet pro novou.
• Balíček II. Posluchači budou vybírat podnikatelskou strategii vhodnou pro firmu.
• Balíček III. V týmech posluchači zpracují podnikatelský plán pro vybrané podnikání. V závěru modulu
proběhne týmová prezentace podnikatelských plánů jednotlivých týmů.

Prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA je zaměstnancem
Ústavu managementu, Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Je
garantem předmětů Znalostní management, Drobné podnikání,
Založení a řízení podniku, Management 1, 2. Má
bohaté zkušenosti v rámci studijních programů MBA ve spolupráci
s Nottingham Trent University ve Velké Británii. Je
členem v několika tuzemských a zahraničních odborných
radách, jako jsou Evropská rada pro komparativní ekonomické
studie, Evropská rada pro drobné podnikání (ECSB)
a Britská rada (British Know-how fund). Publikoval desítky
odborných a vědeckých článků a je autorem 6 knižních publikací.
Byl řešitelem Prioritní osy I. Hospodářství Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje. Prioritní okruhy: věda, výzkum,
inovace a průmysl, služby.

 

ÚČAST NA KURZU JE BEZPLATNÁ. Přihlásit na kurz se můžete do 11.10.2011 přes webové stránky projektu www.inoinfra.cz popř. prostřednictvím přiložené přihlášky na e-mail estelyiova@fbm.vutbr.cz. Kapacita kurzu je omezena na 20 osob.